Wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken in boeken (Nederlands)

2019

2017

 • Met Jante Schmidt. Het zou zomaar een zootje kunnen worden. Een Q-methodologisch onderzoek naar de ideeën van non- participanten over de relatie tussen representatieve en participatieve democratie op lokaal niveau, Res Publica, 2017, 1, pp. 35-60

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Managers en professionals, in: Mirko Noordegraaf, Karin Geuijen en Albert Meijer (red.), Handboek publiek management, Boom/Lemma, Den Haag 2011, pp. 165-190.
 • Waarom het allemaal niet lukt. In: Jan van Tol (red.) ‘Veiligheid boven alles? Essays over oorzaken en gevolgen van de risico-regelreflex’. (Boom Lemma, Den Haag 2011)

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 • Paarse ethiek, in: B. Tromp et al. (red.), Zeven jaar paars, Arbeiderspers, Amsterdam 2001, pp. 53-78.

2000

1999

 • Het recht als reservecircuit, in: P.W. Brouwer, M.M. Henket, A.M. Hol, en H. Klooster huis (red.), Drie dimensies van recht. Rechtstheorie, rechtsgeleerdheid, rechtspraktijk, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 1999, pp. 57-76.

1998

 • De wet als winterdijk, in: Ars Aequi , jrg. 47, nr. 10, oktober 1998, pp. 802-808.
 • Medische ethiek, in: Jan C.P.M. Vis & Wijbrandt H. van Schuur (red.), Politieke problemen, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam 1998, pp. 151-172.
 • Met Mark Bovens & Huib Pellikaan. Epiloog, in: M.A.P. Bovens, H. Pellikaan & M.J. Trappenburg (red.), Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek, Boom, Amsterdam 1998, pp. 187-194.
 • Met Cas Mudde. Rommelen in de marge: Nederlandse politieke partijen over de toelating van nieuwkomers, in: M.A.P. Bovens, H. Pellikaan & M.J. Trappenburg (red.) Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek, Boom, Amsterdam 1998, pp. 98-121.
 • Met Mark Bovens & Huib Pellikaan. Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek?, in: M.A.P. Bovens, H. Pellikaan & M.J. Trappenburg (red.), Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek, Boom, Amsterdam 1998, pp. 7-14.
 • Professionele of persoonlijke verantwoordelijkheid. Naar een nieuwe voortplantings moraal, in: Socialisme & Democratie , jrg. 55, nr. 1, jan. 1998, pp. 10-15.

1997

 • Politieke lessen voor de SGP. Over Political Liberalism van John Rawls, in: Liberaal Reveil , jrg. 38, nr. 3, juni 1997, pp. 126-130.

1996

 • Rechten en morele plichten van zwangere vrouwen, in: Bijblijven, jrg. 12, nr. 7, 1996, pp. 89-95.
 • Liever geen meisje? Over de regulering van nieuwe medische technologie, in: Nemesis, november/december 1996, pp. 168-175.
 • De dokter en de dominee. Het verhaal van de moraal in de gezondheidszorg, in: M.A.P. Bovens en A.C. Hemerijck (red.), Het verhaal van de moraal. Een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen, Boom, Meppel 1996, pp. 91-120.

1995

 • Het belang van medische bescheidenheid. Recente ontwikkelingen inzake euthanasie, in: Socialisme & Democratie , jrg. 52, nr. 6, juni 1995, pp. 263-272.
 • Democratie in: J.Th.J. van den Berg et al. (red.), Inleiding Staatkunde, Kluwer, Deventer 1995, pp. 41-62.
 • De kracht van argumenten: besluitvorming over medisch-ethische kwesties, in: P. ‘t Hart et al. (red.), Publieke besluitvorming, VUGA, Den Haag 1995, pp. 207-228.

1994

 • Met M.A.P. Bovens & W.J. Witteveen. Voor God en vaderland. Communitarisme en republikanisme in Nederland, in: Socialisme & Democratie , juli/aug. 1994, pp. 322-331.
 • Met P. v.d. Berg. Tien jaar Spheres of Justice, sporen in een debat, in: P.v.d.Berg & M.J. Trappenburg (red.), Lokale rechtvaardigheid. De politieke theorie van Michael Walzer. Zwolle 1994, pp. 1-14.
 • Over de grenzen van de medische sfeer, in: P.v.d.Berg & M.J. Trappenburg (red.),  Lokale rechtvaardigheid. De politieke theorie van Michael Walzer. Zwolle 1994, pp. 83-95

1993

 • Michael Walzer: progressief met conservatieve middelen, in: B. Klink, P. van Seters & W. Witteveen (red.), Gedeelde normen. Gemeenschapsdenkers en het recht, Tjeenk Willink, Zwolle 1993, pp. 59-71.
 • John Stuart Mill, in: P.B. Cliteur, A.A.M. Kinneging & G.A. van der List (red.), Filosofen van het klassieke liberalisme, Kok Agora, Kampen 1993, pp. 253-268.

1992

 • Het recht van definitie, in: W.J. Witteveen, H.D. Stout & M.J. Trappenburg (red.), Het bereik van de wet, Tjeenk Willink, Zwolle 1992, pp. 141-158.
 • Risico-ethiek in de gezondheidszorg, in: N.J.H. Huls (red.), Sturing in de risico-maatschappij, Tjeenk Willink, Zwolle 1992, pp. 143-162.

1991

 • Euthanasie: recht en praktijk, in: Socialisme & Democratie , dec. 1991, pp. 530-532.
 • Langs een lijn van argumenten. Over medisch-ethische discussies in Nederland, in: Justitiële Verkenningen , jul./aug. 1991, pp. 63-83.
 • Selectie van patiënten, in: W.E. Bakker & P.B. Lehning (red.), Kiezen en verdelen. Selectie van burgers als interventiestrategie, Boom, Meppel 1991, pp. 57-71.

1990

 • Routes rond het moeras. Een analyse van het genetica-debat in Neder land, in Socialisme & Democratie, november 1990, pp. 307-313.
 • John Rawls, in: P.B. Cliteur & G.A. van der List (red.), Filosofen van het hedendaags liberalisme, Kok/Agora, Kampen 1990, pp. 91-105.

1989

 • Met J. Oversloot, Naar een juridisch utopia. Kanttekeningen bij de rechtsfilosofie van Robert Nozick, in: Hollands Maandblad, 1989, nr. 9, pp. 9-18.