2024

 • Woonschool, column in Vakblad Sociaal Werk, nr 1, 2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

 • Commentaar casus 40. Gezondheidszorg voor illegalen: alleen noodzakelijke zorg? In: Inez de Beaufort et al. (red.), Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Casus en commentaren, Lemma, Den Haag 2008, pp. 430-433.
 • Commentaar casus 8. Probiotica: wie wil er placebo in plaats van medicijn? In: Inez de Beaufort et al. (red.), Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Casus en commentaren, Lemma, Den Haag 2008, pp. 113-115.
 • Zelf doen, in Waterstof, september 2008.
 • Met Haske van Veenendaal en Jorrit Wardenaar, Tijd voor administratie of voor de patient? Een onderzoek naar de administratieve belasting van verpleegkundigen, Kwaliteit in zorg, nr. 2, 2008.

2007

 • Met Jolanda Dwarswaard, Rolconflicten, in: Huisarts en Wetenschap, jrg. 50, nr. 10, 2007, pp. 512-513.
 • Is het afgelopen met de solidariteit in de zorg? in: E. Breedveld (red.), Lef en liefde in de zorg: nieuwe impulsen voor het werk van professionals en managers in de zorg, Zorgpodium, 2007, pp. 19-24.
 • Patienteninvloed in de zorg: hoeveel is genoeg?, in: NFK & U, jrg. 14, augustus 2007, pp. 36-37.
 • Inspraak en democratie in de gezondheidszorg, in: IKR Bulletin, jrg. 31, juni 2007, pp. 4-6.
 • Opschudden, reorganiseren, kantelen!, in AMC Magazine, juni 2007.
 • De ethiek van de publieke sector, in: Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 9, nr. 4, april 2007, pp. 3-6.
 • Geen woorden maar waarden, ingekorte versie van de Den Uyl lezing, in: Vrij Nederland, 24 februari 2007, jrg. 68, nr. 8, pp. 84-91.

2006

2005

 • Euthanasie is geen oplossing voor levensmoeheid, in: A. Wagemakers et al. (red.), Tijd van leven, tijd van zorgen. Essays over leeftijd, levensloop en gezondheidszorg, Expertisecentrum Leeftijd 2005.
 • Met M. Bovens, Nederland is segregatieland geworden, NRC 3 maart 2005, p. 9.

2003

 • De valkuil, in: Socialisme & Democratie , jrg. 60, nr.5/6, 2003, p. 3.
 • Argumenten voor een spreidingsbeleid, in: Socialisme & Democratie , jrg. 60, nr. 1/2, januari/februari 2003, pp. 39-46.

2002

 • Gezocht: partijleider, in: Socialisme & Democratie , jrg. 59, nr. 9, sept. 2002, p. 3.
 • Of doen we het samen?, in: Socialisme & Democratie , jrg. 59, nr. 4, april 2002, p. 3.
 • De gezondheidszorg-elite of individuele zelfbeschikking?, in: Socialisme & Democratie , jrg. 59, nr. 3, maart 2002, pp. 27-31.

2001

 • Nare bijsmaak, in: Socialisme & Democratie , jrg. 58, nr. 10, oktober 2001, p. 437.

2000

 • Autonomie en voorspellende geneeskunde, in Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek , jrg. 10, nr. 3, 2000, pp. 71-76.
 • Alleen medisch lijden hoort thuis in de spreekkamer, in: Trouw , 31-10-2000, p. 16.
 • Waarom politici niet spreken over spreidingsbeleid, in: Socialisme & Democratie , jrg. 57, nr. 6, 2000, pp. 273.
 • Merkwaardigheid als medisch selectiecriterium, in: Filosofie & Praktijk , jrg. 21, nr. 2, 2000, pp. 57-59.

1999

 • Late abortus, in: Socialisme & Democratie , jrg. 56, nr. 9, sept. 1999, p. 373.
 • Contra Marcel van Dam, in: Socialisme & Democratie , jrg. 56, nr. 2, febr. 1999, p. 61.

1998

 • Volksgezondheid en de luxe van bestuurlijke stilstand, in: Socialisme & Democratie , jrg. 55, nr.9, sept. 1998, pp. 381-382.

1997

 • Niets op te leggen, niets af te pakken, in: Zicht , jrg. 23, nr. 6, dec. 1997, p. 19.
 • Leve de WRR, Socialisme & Democratie , jrg. 54, nr. 7/8, juli/augustus 1997, p. 289.
 • Met Joop van Holsteyn, Het hellende vlak in het euthanasiedebat, in: Facta , jrg. 5, nr. 1, febr. 1997, pp. 2-5.

1996

 • Met Joop van Holsteyn, De ‘pil van Drion’ stuit vooral op praktische bezwaren, in: de Volkskrant , 20-11-1996.
 • Een politieke theorie voor de nee-zeggers, in F. Becker e.a. (red.), Inzake beginselen. Het zeventiende jaarboek voor het democratisch-socialisme , WBS/De Arbeiderspers, Amsterdam 1996, pp. 40-45.
 • Op het spoor gezet: Nozick’s Anarchy, State, and Utopia, in: Amsterdamse Boeken gids , nr. 5, maart 1996, pp. 42-43.
 • Inkomensherverdeling in een meritocratie, in: Socialisme & Democratie , jrg. 53, nr. 2, febr. 1996,pp. 146-147.

1995

 • Debat kan als boemerang werken. Laat er geen ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst van aandoe ningen worden opgesteld, in: Trouw , 24-10-1995, p. 11.
 • Zeven argumenten tegen sexe-selectie, in: Trouw , Letter & Geest, 1 juli 1995.
 • Orgaandonatie, in: Socialisme & Democratie , jrg. 52, nr. 4, april 1995, p. 153.

1994

 • De strijd om de spilpositie, in: Socialisme & Democratie , juli/aug. 1994, p. 321.
 • De sfeer van het ambt en de sfeer van de markt. Arbeidsdeling volgens Walzer, in: P. Rehwinkel (red.), Werken wij om te verdienen , FNV Dienstenbond, 1994, pp. 16-27.
 • Slachtofferloze delicten, in: Socialisme & Democratie , jrg. 51, nr. 5, mei 1994, pp. 162-164.
 • Sociaal-democratie en genetica, in: Socialisme & Democratie , jrg. 51, nr. 2, febr. 1994, pp. 120-122.
 • In medisch-ethische discussies is leeftijd opvallend onbelangrijk in: Leeftijd , jrg. 31, nr. 9, pp. 4-5.

1993

 • Het PvdA-program van Trappenburg, in: Socialisme & Democratie , jrg. 50, nr. 2, pp. 60-61.
 • Huisvader, werknemer, patiënt, vaandrig, suikeroom, partijlid, in: Trouw , 23-10-1993, p. 19.
 • Ter verdediging van het medisch-ethische establishment, in: Filosofie & Praktijk , jrg. 14, nr. 2, zomer 1993, pp. 103-105.

1988 – 1992

 • Schuivende lasten. Genezen volgens Simons, in: Intermediair , 10 april 1992, pp. 35-41.
 • Met H.D. Stout. Nieuwe Buren, in: Nederlands Juristenblad , 1 november 1990, pp. 1489-1491.
 • De verloren schat, deel 6 in de serie Reacties op de Revolutie, Hannah Arendt, in: Intermediair , 28 juli 1989, pp. 15-19.
 • Mattheus en verder. Een balans van de sociale rechtvaardigheidstheorie, in: Intermediair , 18-11-1988, pp. 27-29-39.
 • Het verhaal en de dingen daarachter. Over het verband tussen filosofie en literatuur, in: De gids , okt. 1988, pp. 722-729.