2023

2021

2016

 • Diplomademocratie in Amerika. Bespreking van R. Putnam, Our Kids. The American Dream in Crisis en Charles Murray, Coming Apart. The State of White America 1960-2010. Beleid en Maatschappij, 2016, 1, pp 93-97

2015

2014

2013

2007

2006

 • Eindexamen. Volledige toetsing van euthanasiewens blijft een illusie, review artikel, Academische Boekengids, 57, 2006.

2005

 • Bespreking van S. Verhagen, Zorglogica’s uit balans. Het onbehagen in de thuiszorg nader verklaard, in: TSS , jrg. 59, nr. 12, december 2005, pp. 34-35.

2002

 • Bespreking van H. Wijsbek, Taking Lives Seriously. Philosophical Issues in the Dutch Euthanasia Debate, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte , jrg. 94, nr. 3, juli 2002, pp. 238-239.

2001

 • Bespreking van M. Schermer, The Different Faces of Autonomy, in: Krisis , 2001, jrg. 2, nr. 4 (pp. 93-96).
 • Bespreking van G. Manenschijn, De mythe van de autonomie, in: Filosofie & Praktijk , jrg. 22, nr. 2, 2001, pp. 62-64.
 • Bespreking van M. Boenink, Boekenwijsheid, in: Beleid & Maatschappij , jrg. 28, nr. 1, 2001, pp. 54/56.

1999

 • Bespreking van D. Boucher & Paul Kelly (eds.), Social Justice from Hume to Walzer, in: Acta Politica , Vol. 34, Spring 1999, pp. 103-106.
 • Bespreking van A. Struijs, Minderhedenbeleid en moraal en O. Verhaar, Pluriformiteit als politieke opgave, in: B en M , 1999, nr. 2, pp.
 • Bespreking van B. Tholen, Vreemdelingenbeleid en rechtvaardigheid in: Rechtsfilosofie & Rechtstheorie , jrg. 73, nr. 1, 1999, pp.
 • Bespreking van G. van den Brink, Hoge eisen, ware liefde, in: Filosofie & Praktijk , jrg. 20, nr. 2, zomer 1999, pp. 98-102.

1998

 • Bespreking van Allan M. Brandt & P. Rozin (eds.), Morality and Health, in: Health Care Analysis , Vol. 6, nr. 2, June 1998, pp. 169-170.
 • Bespreking van Volksgezondheidszorg, WRR rapport, in: Beleid & Maatschappij , jrg. 25, nr. 4, 1998, pp. 243-244.
 • Bespreking van Selma Sevenhuijsen, Oordelen met zorg. Feministische beschouwingen over recht, moraal en politiek, in: Marian Verkerk (red.), Denken over zorg, in: Krisis , nr. 72, herfst 1998, pp. 93-96.
 • Bespreking van Sjaak Koenis, Het verlangen naar gemeenschap, in: Socialisme & Democratie , jrg. 55, nr. 7/8, jul./aug. 1998, pp. 355-357.

1996

 • Bespreking van D. Miller & M. Walzer (eds.), Pluralism, Justice, and Equality, in: Acta Politica , jrg. 31, nr. 1, jan. 1996, pp. 90-94.
 • Bespreking van P.G. van Schie (red.), Tussen polarisatie en paars, in: Socialisme & Democratie , jrg. 53, nr. 4, april 1996, pp. 248-249.
 • Bespreking van P. Rijpkema, State Perfectionism and Personal Freedom, in: Filosofie & Praktijk , jrg. 17, nr. 1, voorjaar 1996, pp. 47-49.
 • Bespreking van D. Miliband (ed.), Reinventing the Left, in: Socialisme & Democratie , jrg. 53, nr. 2, febr. 1996, pp. 135-137.

1995

 • Bespreking van W. van der Burg & P. Ippel (red.), De siamese tweeling. Recht en moraal in de biomedische praktijk; L. van Veenendaal, Het `goede’ doen. Beschouwingen over juridische grenzen van het medisch (experimenteel) handelen; H.J.J. Leenen, Handboek gezondheidsrecht, deel I, 3e dr, in: Rechtsfilosofie en Rechtstheorie , 1995, nr. 3, pp. 234-238.
 • Bespreking van D.J. Dees et al., Gentechnologie, in: Liberaal Reveil , jrg. 36, april 1995, pp. 84-86.
 • Bespreking van H. Manschot & M. Verkerk (red.), Ethiek van de zorg en M. Donker, In de trechter, door de mangel en J. Legemaate, Recht en realiteit, in: Beleid & Maatschappij , jrg. 22, nr. 1, jan./febr. 1995, pp. 57-59.

1994

 • Bespreking van H. Achterhuis (red.), Deugt de ethiek? en F.W.A. Brom et al. (red.), Beleid en ethiek, in: Socialisme & Democratie , jrg. 51, nr. 4, april 1994, pp. 215-218.
 • Bespreking van B. Steinbock, Life before Birth. The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, in: Zeno , 1994, nr. 1, pp. 40-41.
 • Bespreking van J. Rawls, Political Liberalism, in: Socialisme & Democra tie , jrg. 51, nr. 3, mrt 1994, pp. 162-164.

1993

 • Bespreking van G.M. van Asperen, Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschap pij, zingeving en ethiek, in: Beleid & Maatschappij , jrg. 20, nr. 6, nov./dec. 1993, pp. 300-302.
 • Bespreking van J.W. de Beus, Economische gelijkheid en het goede leven, in: Beleid & Maat scha p pij , jrg. 20, nr. 2, maart/april 1993, pp. 97-100.

1992

 • Bespreking van E. Jacobs (red.), De bio-maatschappij, in: Rekenschap , sept. 1992, pp. 182-184.
 • Bespreking van Genen en Grenzen, rapport van het wetenschappelijk bureau van het CDA, in: Socialisme en Democratie , jul./aug. 1992, pp. 342-345.

1991

 • Bespreking van B.E.P. Driessen, Van utopie naar anarchie, in: Socialisme & Democratie , febr. 1991, pp. 82-84.
 • Bespreking van M.A. Verkerk (red.), De mythe van de leeftijd, in: Beleid & Maatschappij , maart/april 1991, pp. 101-103.

1990

 • Bespreking van R.J. van der Veen, De sociale grenzen van beleid. Een onderzoek naar de uitvoering en de effecten van het stelsel van sociale zekerheid, in: Intermediair , 6 juli 1990, p. 53.
 • Bespreking van P.B. Cliteur, Conservatisme en cultuurrecht. Over de fundering van recht en rechtsbegin selen, in: Beleid & Maatschappij , maart/april 1990, pp. 96-97.

1989

 • Bespreking van R.A. Koole (red.), Van Bastille tot Binnenhof, in: Interme diair , 21 juli 1989, pp. 35-37.
 • Bespreking van J.F. Glastra van Loon, De ijdelheid van beslissingen, in: Beleid & Maatschappij , jan. 1989, pp. 55-56.

1988

 • Bespreking van G. Lock, Filosofie van de politieke wetenschappen, in: Beleid & Maatschap pij , dec. 1988.
 • Bespreking van H. van Stiphout, Tussen loyaliteit en satisfactie in de consumptiemaat schappij, in: Intermediair , 9-9-1988, pp. 47-49.