De term ‘risico-regelreflex’ komt uit het essay van Margo Trappenburg ‘Veiligheid boven alles? Essays over oorzaken en gevolgen van de risico-regelreflex’. (Boom Lemma, Den Haag 2011). De risico-regelreflex bestaat uit twee diep gewortelde tendensen naar aanleiding van risico’s en incidenten: enerzijds overregulering (met alle nadelige gevolgen van dien), anderzijds de tendens om de verantwoordelijkheid bij de overheid te leggen.

nrc artikel risico regelreflex kopie
Momenteel is de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) in samenwerking met de ministeries van BZK en EZ bezig met het project ‘Beter en Concreter‘ om ondersteuning te bieden aan gemeenten voor het aanpakken van de regeldruk.