2024

 • Stoomcursus bestuurskunde voor CLAS officieren, in programma Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit, 29 mei 2024

2023

 • ‘Spheres of Justice: 40 jaar na 1983’. Gastcollege aan de Vrije Universiteit, Amsterdam 15 december 2023
 • ‘Twee gedaanten van de universiteit’. Lezing Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 14 november 2023. Powerpoint
 • ‘The quest for wholeness’. Paper prepared for seminar to celebrate the 40th anniversary of Spheres of Justice. Princeton / online, 14/15 October 2023
 • ‘Het gezag van streetlevel bureaucrats’. Gastcollege voor de NSOB, Tilburg 14 september 2023

2022

2021

2020

2019

2018

 • Niet alleen de patiënt centraal. Lezing op symposium Familieraad: familie, maak kennis met gebiedsgericht werken. Altrecht, Utrecht, 29 november. Powerpoint
 • Kwaliteit en veiligheid. Het patientenpersepectief. Column voor het congres ‘Betere kwaliteit en veiligheid in de zorg: wat werkt (echt)?’ Nijmegen, 10 september. Powerpoint
 • Wijsheid uit Zwolle. Praatje bij de presentatie van het rapport Safe H(e)aven, meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten, Hogeschool Viaa, Zwolle, 27 juni. Powerpoint
 • De laatste werknemer. Voorprogramma intreerede Govert Buijs: waartoe is de economie op aarde? Vrije Universiteit, Amsterdam, 24 mei. Powerpoint
 • Informele voordracht voor woordvoerders zorg van de VVD, Den Haag, 23 mei
 • Sociaal werker: ambtenaar of ridder te paard? Workshop voor jaarcongres Sociaal Werk Nederland, met Lies Schilder, Groenekan, 16 mei. Powerpoint
 • ‘Eigen kracht en de beperkingen daarvan.’ Workshop voor leden van de adviesraad sociaal domein en verdere genodigden, Schiedam, 2 mei. Powerpoint
 • Niet in plaats van de verzorgingsstaat. Lezing bij Tegenlicht Meetup Haarlem: Burgerinitiatieven: ook voor gewone mensen?, Haarlem, 1 mei. Powerpoint
 • Zelfredzaamheid en de grenzen daarvan, workshop voor Verdiwel. Soesterberg, 19 april
 • Grabbelton of SER model? Lezing bij presentatie speciaal tijdschriftnummer over adviesraden sociaal domein. Sociale Vraagstukken i.s.m. Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Maarssen, 6 april. Powerpoint
 • ‘De participatiesamenleving. Een morele kosten-batenanalyse.’ Lezing voor UvA alumni kring Andragologie en kring Sociologie. Amsterdam, 27 maart. Powerpoint
 • ‘Op weg naar een burn-out samenleving?’ Lezing bij Debat in de Stad over ‘moeten zorgen’, Apostolisch Genootschap, Dordrecht, 15 maart. Powerpoint
 • ‘Waar wordt omzien afzien? -de participatiemaatschappij gewogen-’. Lezing voor Dag van de Sociaal Werker, Ede, 14 maart. Powerpoint
 • “Het wijkteam? Daar kun je net zo goed niet naar toe”. Workshop bij Tijd voor de tweede helft! Wijkteams; Van transitie naar transformatie. Rotterdam, 15 februari. Powerpoint

2017

2016

2015

 • Lezing bij jubileumdiner Verdiwel over de participatiesamenleving, de doe-democratie en de positie van kwetsbare doelgroepen daarin, 26 november, Utrecht.
 • Burn-out samenleving of lief communisme? Twee typen participatiesamenleving en de gevolgen voor hulpverleners. Lezing op jaarcongres BPSW (tot 2 november NVWM geheten), 19 november, Utrecht. Powerpoint
 • Lezing over Loonfatsoen. Rotary Haarlem, 12 november. Powerpoint
 • ‘De Montessoridemocratie. Burgerparticipatie, de transities in het sociale domein en de impact op onze maatschappij,’ Key-note lezing bij overheidsevent ‘Midden in de samenleving’ van AOG School of Management, 30 september, Amersfoort. Powerpoint
 • ‘Zin en onzin van evidence based werk’. Lezing voor Zorginstituut Nederland, 1 september 2015, Diemen Zuid. Powerpoint
 • ‘Arbeidsdeling in de participatiemaatschappij’. Faculteitsdag Rebo Universiteit Utrecht, 13 juni, Utrecht. Powerpoint
 • Zin en onzin van evidence based werken. Besloten bijeenkomst VNG over onderzoek doen in het sociale domein, 12 juni, Den Haag. Powerpoint
 • ‘Kijk uit met morele verplichtingen’. Lezing over de schaduwzijden van de participatiemaatschappij, bij Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) tijdens bijeenkomst rond het thema ‘Rechtvaardige verdeling van zorgtaken,’ 12 mei, Amsterdam. Powerpoint
 • Professionaliseren of deprofessionaliseren? Lezing op symposium Landelijk Opleidingsoverleg MWD-opleidingen (LOO MWD), 17 april, Utrecht. Powerpoint
 • Workshop voor kenniskring Sociale wijkteams Noord-Holland, 16 april, Hilversum
 • Lunchdebat bij Movisie. ‘Sociale professionals? … Dat kunnen burgers ook’. 2 april, Utrecht
 • Beterweters in het publieke domein. Lezing op het slotcongres Beter en Concreter, Utrecht, 25 maart. Powerpoint
 • Soorten van gelijk. Lezing tijdens Studium Generale aan de Universiteit Utrecht over de rol en waarde van wetenschappelijk bewijs, 18 februari.
 • Hulpverlenen in de participatiesamenleving. Toespraak ter gelegenheid van uitreiking De La Courtprijs aan Marcel Spierts bij KNAW, 9 februari, Amsterdam. Powerpoint


2014

2013

2012

2011

2010

 • De risico’s van het normale leven. Lezing voor het Rietveld symposium van het Centrum voor Consultatie en Expertise, Amsterdam, 28 januari 2010. Powerpointpresentatie.
 • Actieve solidariteit, bijdrage aan studiemiddag UvA over Zorgen in de buurt. Amsterdam, 19 maart 2010.
 • Actieve solidariteit. Gastcollege voor de alumni van de Universiteit voor Humanistiek en van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI), Utrecht, 9 april 2010
 • Bijdrage aan De dag van het risico, 19 mei 2010., inisterie van Binnenlandse Zaken. Den Haag.
 • Bijdrage aan het grote Zorgdebat, 28 mei 2010, Driebergen. Zie: www.zorggeenmarkt.nl.
 • Masterclass voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2 juni 2010, Utrecht.
 • Column voor de conferentie Onderwijs kleur geven: kansrijk of utopie? Stichting Kenniscentrum gemengde scholen, 18 juni 2010, Amsterdam.
 • De goede ambtenaar, gastcollege Aias/UvA, 25 juni 2010.
 • Kleine kwaliteit, lezing ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de clientenraad van de Isala klinieken, Zwolle, 1 september 2010.
 • Wat de markt met ons doet Lezing voor het symposium Naar nieuwe verhoudingen van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (afscheid van voorzitter Erna Kortlang), Den Haag, 9 september 2010. Powerpointpresentatie.
 • Bijdrage aan Congres over de Claimcultuur, Nederlandse Orde van Advocaten, 24 september 2010.
 • Bijdrage aan het jubileumsymposium Handicap + Studie, Madurodam (Den Haag), 11 oktober 2010. Powerpointpresentatie.
 • Kleine kwaliteit, lezing ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitster van de Clientenraad van het het Canisius Wilhelminaziekenhuis, Nijmegen, 14 oktober 2010. Powerpointpresentatie.
 • Zelf doen, bijdrage aan themabijeenkomst van zorgverzekeraar CZ, jaarbeurs Utrecht. . 6 november 2010. Powerpointpresentatie.
 • Ethici in de media, lezing ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Vereniging van Ethici Nederland. Utrecht, 10 december 2010.

2009

2008

2007

 • Bijdrage aan de forumdiscussie ter gelegenheid van de presentatie van het laatste jaarboek van B en M, Ewald Engelen, Anton Hemerijck en Willem Trommel (red.), Van sociale bescherming naar sociale investering. Zoektocht naar een andere verzorgingsstaat, Boom, Amsterdam 2007.
 • Nieuwe tijden, oude waarden, lezing voor het Congres Lef en liefde, zorgpodium, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 23 maart 2007. Powerpointpresentatie.
 • De patient in het echt, lezing voor de Raad van Aangeslotenen van het kwaliteitsinstituut CBO, Amersfoort, 27 maart 2007. Powerpointpresentatie.
 • Machiavelli in civil society. Patient Organizations in the Netherlands, paper prepared for ECPR Joint Sessions, Helsinki 7-5-2007, met Hester v.d. Bovenkamp.
 • Vraaggerichtheid als beoordelingscriterium, voordracht voor de Algemene Rekenkamer, Den Haag, 24 mei 2007. Powerpointpresentatie.
 • Patienteninvloed in de zorg, voordracht voor een leergang Professionalisering van patientenorganisaties van NPCF/PGO, Nieuwegein, 14 juni 2007.
 • Bijdrage aan het expert panel Ethiek en Gezondheid, ZonMW, 26 oktober 2007.
 • Bijdrage aan paneldiscussie ‘Professioneel en verantwoordelijk’, VU, Medische faculteit, Amsterdam, 31 oktober 2007.
 • Voorzitterschap deelsessie ‘Omgaan met complexe problemen’, symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nationale Ombudsman.
 • Bijdrage aan special panel Professionals under Pressure, annual conference NIG/NOB, Tilburg, 8 november 2007.
 • De paarse krokodil en hoe het verder ging, lezing voor het symposium Liefde, Werk en veel Papier, Sliedrecht 9 november 2007. Powerpointpresentatie.
 • The Dutch Social Fabric. Health Care, Trust and Solidarity, paper voor conferentie over euthanasie in Nederland, Nijmegen, 9-10 november 2007.

2006

2005

 • Multiculturele vraagsturing: de toekomst van de zorg? , lezing voor de Vereniging van Bestuurskunde, 27 januari 2005.
 • Referaat over Rita Struhkamp, Dealing with Disability, Rotterdam, 15 maart 2005.
 • De markt als medicijn, lezing voor werkconferentie Zorgverzekeringswet, georganiseerd door de GGZ, Amersfoort 8 april 2005.
 • Changing the Dutch health care system, lezing voor de afdeling MGZ van het Erasmus MC, 25 april 2005.
 • Dubbele depolitisering , beschouwing naar aanleiding van de zaak Kelly, Rotterdam, BMG forum, 20-5-2005.
 • Kwaliteitsbeleid: beter af met de verzekeraar?, lezing voor congres Menzis, Zwolle, 26-5-2005.
 • Wat doet de dokter aan preventie, bijdrage aan KNMG congres, 2-6-2005.
 • Taakherschikking in de zorg, lessen van elders, lezing voor KNMG congres taakherschikking, 15-9-2005.
 • Multiculturele vraagsturing: de toekomst van de zorg?, lezing op congres Altrecht (GGZ Utrecht), 29–9-2005.
 • Het perspectief van de consument, patiënt, verzekerde, lezing op congres Zorg als Beroep en bedrijf, TGE congres, Ede, 28-10-2005.
 • , bijdrage aan het openingscongres van de Week Chronisch zieken, Groningen, 4-11-2005.
 • De twee zielen van de huisarts , lezing voor de landelijke huisartsen opleidingsvereniging, Driebergen, 24-11-2005.

2004

 • Keuzevrijheid en transparantie in de zorg , lezing op het KNMG congres, 11 maart 2004.
 • Referaat ter gelegenheid van de presentatie van onderzoek van het Verwey Jonker Instituut naar belangenbehartiging in de gezondheidszorg, 9 juni 2004.
 • Zin en onzin van medezeggenschap , lezing ter gelegenheid van symposium Mentrum (GGZ Amsterdam), Amsterdam 28 oktober 2004.
 • Coreferaat bij de Drees lezing van Paul Schnabel, Den Haag, 2 november 2004. Zie voor de integrale opname de site van de Stichting Drees Lezing
 • Lezing ter gelegenheid van het ZonMW congres Arbo-curatieve zorg, Nieuwegein 23 november 2004.

2003

 • Zin en onzin van ziekenhuisautonomie, lezing voor studiedag in het kader van NWO project over reproductieve technologie, Utrecht, 31-1-2003.
 • Normen en waarden, voordracht voor de jaarvergadering van de VVD, Noordwijkerhout, 16-5-2003.
 • Spreidingsbeleid, lezing op het ministerie van VROM, Den Haag, 22-5-2003.
 • De geschiedenis van euthanasie in Nederland, commentaar op het proefschrift van Heleen Weyers, studiemiddag van de Vereniging voor Rechtssociologie, Utrecht, 23-5-2003.
 • Liberalisme of republikanisme: spreken over reproductieve technologie , lezing voor Centrum voor Gender en diversiteit, Universiteit Maastricht, 18 juni 2003.
 • Slotbeschouwing bij de presentatie van Evelien Tonkens, Mondige burgers, getemde professionals , De Balie Amsterdam, 8 september 2003.
 • Bijdrage aan forumdiscussie ter gelegenheid van het afscheid van Ed van Thijn als bekleder van de Den Uyl leerstoel, UvA, Amsterdam 12 september 2003.
 • Afsluitende column op het symposium van het Thijm genootschap, Krakende normen, schurend recht, 11 oktober 2003.
 • Bijdrage aan het Rathenau technologie festival, De maakbare mens, Amsterdam, 1 november 2003.

2002

2001

 • Over de regulering van medisch-ethische kwesties , lezing aan de RU Groningen, 17 januari 2001.
 • Coreferaat bij de presentatie van Het ongetemde beest , onderzoek van het Rathenau instituut naar het functioneren van de Commissie Biotechnologie bij Dieren, 18 mei 2001.
 • Tertium non datur , lezing voor de Wiardi Beckman Stichting, bij het afscheid van Dunning als voorzitter van het curatorium, Den Haag, 12 november 2001.

2000

 • Grenzen aan het recht op zorg, lezing voor het Diaconessenhuis in Utrecht, 16 mei 2000.
 • Autonomie en voorspellende geneeskunde, lezing ter gelegenheid van het tien jarig jubileum van het Tijdschrift voor Geneeskunde en ethiek, Utrecht, 26 mei 2000.
 • Gastcollege Walzer voor de Onderzoeksschool Ethiek, 6 juni 2000.
 • Toelatingsbeleid en rechtvaardigheid, lezing voor afdeling van het Humanistisch Verbond, 11-10-2000.