Margo Trappenburg is hoofddocent bij  Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk (vanwege de Marie Kamphuis stichting) aan de Universiteit voor humanistiek. Zij schrijft over over ontwikkelingen in de Nederlandse verzorgingsstaat , over beroepsethiek, de verhouding tussen managers en professionals en over ethische kwesties in de gezondheidszorg (euthanasie, abortus, prenatale diagnostiek, verdelingsvraagstukken, patiëntenrechten).

Van 2008 tot september 2013 bekleedde zij de Drees leerstoelaan de Universiteit van Amsterdam, gevestigd bij het Aias.Haar oratie, tevens de Drees lezing 2009  Actieve solidariteit verscheen bij de Vossius pers. De gesproken versie vindt u hier, net als de bijbehorende powerpoint presentatie.

Margo was tot oktober 2015 voorzitter van de stichting Beroepseer en een van de redacteuren van Loonfatsoen, het nieuwste boek van Beroepseer.

Eerder was Margo bijzonder hoogleraar Patiëntenperspectief aan het Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg. In 2008 verscheen Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie, bij Amsterdam University Press. Margo bespreekt in dit boek de zin en onzin van allerlei vormen van patiëntenparticipatie in de zorg. Jeannette Pols schreef een recensie voor het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. Inez de Beaufort schreef een bespreking voor Filosofie & Praktijk. Meer recensies vindt u hier en hier. Margo is van huis uit politicoloog. Zij promoveerde in 1993 op Soorten van gelijk. Medisch-ethische discussies in Nederland aan de Universiteit Leiden. Van 2001 tot 2008 was Margo columniste voor NRC Handelsblad. De verzamelde columns zijn na te lezen op deze website.

cv

Persoonlijke pagina UvH

Persoonlijke pagina UU

ResearchGate

Google Scholar

LinkedIn

Twitter

Prijsuitreiking_Hedy_dAncona_lezing_Margo_Trappenburg