• Samen met Paul Boselie begeleidt Margo het onderzoek van Aline Bos naar de invloed van private equity in de zorg.
  • Samen met Mirko Noordegraaf en Frans de Vijlder begeleidt Margo het onderzoek van Aukje Heelmeijer naar de invloed van patientenparticipatie op verschillende typen professionals in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Samen met Evelien Tonkens begeleidt Margo het onderzoek van Jante Schmidt naar de betekenis van waardigheid in relaties tussen mensen en instanties.
  • Samen met Evelien Tonkens (UvH) en Jan Hoogland (Hogeschool Zwolle) begeleidde Margo het onderzoek van Femmianne Bredewold naar vermaatschappelijking in de zorg. Femmianne Bredewold promoveerde op 10 januari 2014 op Lof der Oppervlakkigheid. Contacten tussen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond en buurtbewoners.

9200000022471443

thumb_256

1001004011168337

hester_voorkant