Margo Trappenburg bekleedt de MKS Leerstoel Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek

Samen met onderzoekers van de universiteit van Groningen, Utrecht en Rotterdam werkte Margo mee aan een onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen inzake euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMW (de medische poot van NWO).

Margo was betrokken bij een NWO project van de Universiteit Twente over de ontwikkeling van technologie en moraal en het verband daartussen.

Samen met onderzoekers van de universiteit van Groningen, Utrecht en Rotterdam werkte Margo mee aan een onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen inzake euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMW (de medische poot van NWO).

Margo was betrokken bij een NWO project van de Universiteit Twente over de ontwikkeling van technologie en moraal en het verband daartussen.

Margo Trappenburg schreef samen met Hester v.d. Bovenkamp een boek over de invloed van patiënten en patiëntenorganisaties in de gezondheidszorg (Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie, Amsterdam University Press 2008). Delen van dit boek werden bewerkt tot Engelstalige artikelen. Hester van de Bovenkamp promoveerde in 2010 op The Limits of Patient Power. Examining Active Citizenship in Dutch Health Care.

Begeleiding promovendi

  • Gerritsen, M. De transitie van school naar werk voor jongeren met beperkingen: zelfrespect en participatie onder de loep. Met prof. dr. E. Tonkens, UvH en L. Verharen PhD, HAN Hogeschool
  • Mulders, L. Psychologen onder druk: marktwerking, bureaucratisering en de cliënt als klant. Met prof. dr. E. Tonkens, UvH
  • Spit, N. De rol van sociaal werk en burgerinitiatieven bij de integratie van statushouders. Met prof. dr. E. Tonkens, UvH.

Gepromoveerd