“De participatiesamenleving heeft volgens Margo Trappenburg het grote risico onrechtvaardig te zijn. ‘Ik hoop dat professionals niet te veel meegaan in het idee dat burgers zorg in hun eigen kring moeten regelen.’ ”

Artikel in Zorg+Welzijn, te lezen via onderstaande afbeelding.

Z+W cover